• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Trung

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Quyết định:

– Quyết định số 056.QĐ/2019/VC25-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh PTGĐ thường trực Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Hải kể từ ngày 29/10/2019;

– Quyết định số 057.QĐ/2019/VC25-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Trung, thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 29/10/2019.

Vui lòng xem các Quyết định kèm theo.

Trân trọng./.