• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT GCN Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ngày 25/3/2020, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi Lần thứ 14 về việc cập nhật thông tin về chứng minh nhân dân mới của Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Vui lòng xem Công văn đính kèm.

Trân trọng!