• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông!

Cổ đông Tổng công ty Cổ phần XNK&XD Việt Nam (Vinaconex) đăng ký mua cổ phiếu Công ty CP Vinaconex 25 theo Thông báo đính kèm.

Trân trọng!