• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Giấy xác nhận bổ sung Ngành nghề kinh doanh

Kính gửi Quý Cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện thủ tục Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Đà Nẵng và đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 26/06/2020 theo đính kèm.

Trân trọng.