• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2017

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin về việc Kí hợp đồng với Công ty TNHH KPMG thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017

Vui lòng xem file Công văn đính kèm.