• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông: 

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc Công ty đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 số 20.07-Vinaconex 25 vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, với thông tin cụ thể như sau:

–            Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

–            Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Trân trọng!