• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Ngày ĐKCC thực hiện chi trả cổ tức 2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

– Ngày ĐKCC: 16/7/2021

– Ngày thanh toán: 30/7/2021

– Địa điểm thực hiện:

  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế hoạch – Công ty CP Vinaconex 25 – 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chi tiết vui lòng xem đính kèm.

Trân trọng!