• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức 2021

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của HĐQT số 28QĐ/2022/VC25-HĐQT ngày 7/6/2022 về chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

– Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

– Ngày ĐKCC: 21/6/2022

– Ngày thanh toán: 30/6/2022

Chi tiết vui lòng xem đính kèm.

Trân trọng!