• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT nhân sự Giám đốc Chi nhánh BĐS tại Quảng Nam

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 31.QĐ/2020/VC25-HĐQT về giao nhiệm vụ chức danh Giám đốc Chi nhánh Bất động sản Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam đối với Ông Nguyễn Xuân Nhàn kể từ ngày 01/08/2020. Vui lòng xem đính kèm

Trân trọng!