• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu

Kính gửi Quý Cổ đông!

Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 – ông Nguyễn Đình Thiệu sẽ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 08 năm 2021 theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 34QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 20/7/2021.

Vui lòng xem Quyết định đính kèm.

Trân trọng.