• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT thành lập Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Công văn số 0004CV/2019/VC25-CBTT về việc Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Bê tông tại Quảng Nam.

Trân trọng.