• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT Thay đổi người nội bộ Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ngày 13/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 10QĐ/2021/VC25-HĐQT về việc miễn nhiệm, chấm dứt HĐLĐ đối với Phó tổng giám đốc Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 15/4/2021.

Vui lòng xem Công văn CBTT theo đính kèm.

Trân trọng.