• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT Toàn văn Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung)

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty CP Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông toàn văn Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Vui lòng xem file đính kèm