• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ngày 21/5/2022, Công ty CP Vinaconex 25 nhận được Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 2936/UBCK-PTTT về tỷ lệ Sở hữu nước ngoài ở mức 0% theo đính kèm.

Trân trọng.