• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí của ông Trịnh Văn Thật – TGĐ

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX 25

Ngày 14/9/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP VINACONEX 25 đã ban hành Quyết định số 915 QĐ/2017/VC25-HĐQT về việc nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, theo đó ông Trịnh Văn Thật – Tổng Giám đốc Công ty CP VINACONEX 25 sẽ được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/12/2017.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ngày 14/9/2017 Tổng công ty đã có văn bản số 916 CV/2017/VC25-CBTT báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

Xin trân trọng thông báo.

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25