• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H: THAY ĐỔI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY CP VINACONEX 25 TẠI QUẢNG NAM

Kính gửi Quý Cổ đông: Chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam

 

Lý do thay đổi: Thay đổi địa chỉ chi nhánh.

Xem file đính kèm: Chứng nhận DK hoạt động CN Quảng Nam