• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Ngày 31/01/2012 Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiệu – Cử nhân kinh tế, quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25. Thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 06/02/2012.
File đính kèm: