• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25
Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 diễn ra ngày 13/03/2012 đã thành công tốt đẹp. Nay Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi tới Quý cổ đông công ty: