• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016 BẰNG TIỀN VÀ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vinaconex 25
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex 25
 
Mã chứng khoán: VCC
 
Mã ISIN: VN000000VCC2
 
Mệnh giá:10,000 đồng
 
Sàn giao dịch:HNX
 
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng:09/12/2016
 
Lý  do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Nội dung cụ thể:
1. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
– Ngày thanh toán: 06/01/2017
– Địa điểm thực hiện :
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ  tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. 
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế hoạch – Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/01/2017 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.
2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu: 
–  Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRVCC161
–  Mã ISIN của  đợt phát hành quyền mua: VNMIRVCC1614
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 22/12/2016 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 19/01/2017)
–  Số lượng chứng khoán phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
–  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
–  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
–  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: tỷ lệ thực hiên là 1:1 nên không có số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn. Số cổ phần không chào bán hết sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
–  Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/12/2016 đến ngày 12/01/2017.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
–  Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 16/01/2017.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
–  Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (Địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
–  Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+  Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vinaconex 25
+  Số tài khoản: 56210000765749
+  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 13/12/2016
Trường hợp TVLK, tổ chức mở  tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà  đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại trang web của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, CN TP HCM theo đường link dưới đây:

 

http://www.vsd.vn/22-p4c23-36357/649/VCC-Tam-ung-co-tuc-nam-2016-bang-tien-va-thuc-hien-quyen-mua-co-phieu.htm