• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-TB GIAO DICH CP NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi Quý cổ đông.

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ.

Ông: Nguyễn Văn Hòa – em ruột ông Nguyễn Thanh Hải – Kế toán trưởng Công ty đăng kí bán 5.000 cổ phiếu

Thời gian: Từ 5/7/2016 đến ngày 5/8/2016

Xem chi tiết file thông báo.