• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC TB thay đổi Ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức 2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau:

– Ngày ĐKCC: 23/7/2021 (thay đổi so với Thông báo số 347CV/2021/VC25-TCKH ngày 6/7/2021)

– Ngày thanh toán: 10/08/2021

– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

Vui lòng xem Thông báo đính kèm.

Trân trọng.