• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vui lòng xem file Thông báo đính kèm.

Trân trọng.!