• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông!

Ông Trương Văn Đức – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu theo Thông báo đính kèm.

Trân trọng.