• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_CBTT thay đổi Chủ tịch HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Công văn công bố thông tin về việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Tuấn Anh và việc bầu ông Nguyễn Xuân Nhàn – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 12/01/2019.

Trân trọng.