• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 (MCK: VCC) trân trọng kính gửi Quý Cổ đông Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

– Thời gian: Lúc 08h00 ngày 10/06/2020 – Thứ Tư

– Địa điểm: Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

– Nội dung chi tiết theo Thư mời:

Tài liệu đính kèm theo Thư mời:

1. Mẫu đăng ký tham dự;

2. Mẫu giấy uỷ quyền;

3. Giới thiệu Danh sách uỷ quyền;

4. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ƯCV HĐQT/BKS;

5. Mẫu Thư ứng cử/đề cử ƯCV HĐQT/BKS, Mẫu Nhóm cổ đông đề cử;

6. Mẫu SYLL ứng cử viên.

7. Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

 

Trân trọng!