• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VINACONEX 25 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2012 – HỢP NHẤT

Kính gửi: – UBCKK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội

              – Quý Cổ đông

VINACONEX 25 báo cáo tài chính Quý III/2012 – Hợp nhất

File 1

File 2

File 3