• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Vinaconex 25 đã nhận Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12

Kính gửi Quý cổ đông.

Ngày 04/05/2017, Vinaconex 25 đã nhận Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp – Thay đổi lần thứ 12

Xem nội dung chi tiết tại đây.