• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VINACONEX 25 NHẬN GIẤY CNĐKDN (ĐK THAY ĐỔI LẦN THỨ 13)

Kính gửi quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25

Ngày 01/12/2017, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 13) do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Nội dung thay đổi: Thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của Công ty thành ông Nguyễn Văn Trung – Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/12/2017)

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã có Công văn số 1198/CV/2017/CBTT ngày 01/12/2017 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội theo quy định.

Kính thông báo đến Quý cổ đông được biết./.