• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VSD TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Kính gửi Quý Cổ đông!

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 19/3/2022 của Công ty CP Vinaconex 25 chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng!