• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese

Tổng quan dự án

 • Tên dự án

  Khu đô thị Ngân Câu

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Vinaconex 25

 • Quy mô

  327.186 m2

 • Địa điểm

  Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 • Tiến độ

  Đang thi công

 • Mục tiêu
  đầu tư xây dựng

  Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư nhằm kết nối với hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.
  Khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng các nhu cầu về nhà ở, công trình công cộng, cây xanh, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực.
  Đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển chung, khớp nối quy hoạch, phát triển đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chung của khu đô thị.
  Bố trí, sắp xếp lại dân cư, phát huy hiệu quả trong khai thác sử dụng và góp phần tạo nên mỹ quan cho khu đô thị.
  Đô thị hóa khu vực nông thôn, chuyển đổi ngành nghề theo xu hướng công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Vị trí toạ độ dự án

Tiện ích dự án

Video Dự án