• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese

TỔNG QUAN

 • Tên dự án

  Khu đô thị Thiên Ân

 • Chủ đầu tư

  Công ty Cổ phần Vinaconex 25

 • Quy mô

  355.321 m2 (35,5321 ha)

 • Địa điểm

  Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 • Tiến Độ

  Đang thi công

 • Mục tiêu
  đầu tư xây dựng

  Đây là một dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhằm tạo một quỹ đất có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, bao gồm: phân lô đất ở, đất dịch vụ khai thác, đất cây xanh, đất công cộng, đất giao thông, đất thoát nước bẩn theo quy hoạch mặt bằng sử dụng đất (1/500) đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị Thiên Ân tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc và Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Thiên Ân tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, các phường Điện Nam Trung và Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn để xây dựng hình thành khu Đô thị mới giữa thành phố Đà Nang và thành phố Hội An.

VỊ TRÍ TỌA ĐỘ

TIỆN ÍCH

Video