• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Nâng cấp, cải tạo Khu ven hồ sen TTHC Điện Bàn
 • Chủ đầu tư Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
 • Quy mô Công trình hạ tầng kĩ thuật. Thi công nền mặt đường, cây xanh, hệ thống thoát nước, kè ven hồ. .
  Thi công xây lắp; cung cấp lắp đặt thiết bị
 • Địa điểm Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2022

CÔNG TRÌNH KHÁC