• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Nhà máy sản xuất Mapei Việt Nam
 • Chủ đầu tư Công ty TNHH Mapei Việt Nam
 • Quy mô Thi công xây dựng khối nhà chính, các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
  Thi công xây lắp; cung cấp lắp đặt thiết bị
 • Địa điểm KCN Chu Lai, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2006

CÔNG TRÌNH KHÁC