• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Thi công kênh thoát nước, hệ thống thoát nước chính
 • Chủ đầu tư BQL Dự án Cải thiện môi trường đô thị Tam Kỳ
 • Quy mô Thi công các Kênh và thi công lắp đặt ống cống bên tông ly tâm D1.500m, D1.200m, các cống qua đường, 03 cống ngăn triều, điện chiếu sáng
  Thi công xây lắp
 • Địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2011

CÔNG TRÌNH KHÁC