• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Trụ sở cơ quan Đại diện Tổng Cục Hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư Ban Quản lý các dự án ĐTXD của Tổng Cục Hải Quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị
 • Quy mô Loại công trình dân dụng cấp II; 02 tầng hầm + 10 tầng; Tổng diện tích sàn: 3.358 m2; Móng cọc khoan nhồi.
 • Địa điểm TP Hồ Chí Minh
 • Hoàn thành 2018

CÔNG TRÌNH KHÁC