• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng phát triển Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư Chi nhánh Ngân hàng phát triển Đà Nẵng
 • Quy mô Gồm 01 tầng hầm và 12 tầng
  Thi công xây lắp; cung cấp lắp đặt thiết bị
 • Địa điểm 74 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng
 • Hoàn thành 2016

CÔNG TRÌNH KHÁC