• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Trường Đại học Quy Nhơn
 • Chủ đầu tư Trường Đại học Quy Nhơn
 • Quy mô Thi công giảng đường A8. Nhà luyện tập thể thao
  Thi công xây lắp; cung cấp lắp đặt thiết bị
 • Địa điểm 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Hoàn thành 2014

CÔNG TRÌNH KHÁC