• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
 • Chủ đầu tư Ban Quản lý các dự án ĐTXDCT văn hóa, thể thao và Du lịch Quảng Nam
 • Quy mô Công trình di tích, cấp I, nâng cấp khu tưởng lưu niệm; Xây dựng mới các hạng mục thuộc Khu lưu niệm mở rộng
  Thi công xây lắp; cung cấp lắp đặt thiết bị
 • Địa điểm Tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2016

CÔNG TRÌNH KHÁC