• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

ĐẠI HỘI CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN VINACONEX

Hướng tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty CP VINACONEX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, trong các ngày từ 24-28/02/2023, các công đoàn cơ sở: Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (NEDI2), Công ty cổ phần Phát triển thương mại VINACONEX (VCTD), Công ty cổ phần VIWACO, Công ty TNHH Một thành viên VINACONEX Xây dựng (CM) và Công ty CP VIMECO đã tổ chức thành công đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, công tác tổ chức đại hội tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục quy định, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty, đại diện các Ban của Công đoàn Tổng công ty đã đến dự và chỉ đạo các đại hội. 
Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả bầu cử có tỷ lệ tín nhiệm cao. Qua đánh giá cho thấy, bộ máy Ban chấp hành công đoàn các đơn vị nhiệm kỳ mới là những cán bộ có uy tín, có năng lực lãnh đạo, phẩm chất tốt, có kinh nghiệm hoạt động đoàn thể, đảm bảo cơ cấu đại diện và thành phần.

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXĐ/c Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty

Trong tháng 3/2023, các công đoàn cơ sở trực thuộc hệ thống công đoàn Tổng công ty sẽ tiếp tục tổ chức đại hội theo kế hoạch đề ra và hoàn tất trước khi Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào tháng 4/2023.

Một số hình ảnh các Đại hội công đoàn cơ sở:

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXĐại hội công đoàn cơ sở Công ty VINACONEX CM đã thành công tốt đẹp

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXĐ/c Trần Quang Trung, Trưởng phòng Nhân sự đã tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty VINACONEX CM

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXĐ/c Trần Quang Trung, Trưởng phòng Nhân sự đã tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty VINACONEX CM

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXBan Chấp hành Công ty CP NEDI2 nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXBan chấp hành Công đoàn Công ty CP Phát triển thương mại VINACONEX (VCTD) ra mắt Đại hội

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXĐại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần VIWACO đã thành công tốt đẹp

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXCác đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần VIMECO đã bầu chọn Ban chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VINACONEXĐ/c Lê Thế Hùng được bầu chọn tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty CP VIMECO lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tin liên quan