• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn TCT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 30/7, Công đoàn TCT VINACONEX đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Xuân Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Xuân Đông – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng các đ/c trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tham dự Hội nghị về phía Công Đoàn Tổng công ty có các đ/c trong Ban thường vụ; Ban Chấp hành; Ủy ban Kiểm tra; trưởng, phó các ban trực thuộc Công đoàn TCT, các đ/c Chủ tịch công đoàn và cán bộ phụ trách kế toán công đoàn các công đoàn cơ sở trực thuộc hệ thống công đoàn Vinaconex.

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn TCT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị vinh dự đón tiếp đại diện Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ban lãnh đạo TCT VINACONEX

Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhiều hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác công đoàn được triển khai trong điều kiện bình thường mới, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Hội đồng tư vấn, cũng như Công đoàn Xây dựng Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban điều hành TCT đã giúp Công đoàn TCT VINACONEX tiếp tục vững bước phát triển, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2022, từ đó tiến tới thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty và đơn vị.

6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn TCT đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật như: Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt trong việc hỗ trợ cán bộ đoàn viên trong đại dịch covid; tổ chức các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán; phát huy vai trò của cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, tạo môi trường đoàn kết, an tâm làm việc cho cán bộ, công đoàn viên; công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tỏ chức hoạt động nữ công…;

Sau phần trình bày báo cáo công tác tài chính công đoàn năm 2021 và sơ kết công tác tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm của bà Nguyễn Thị Mai Hương  – UV BTV, Trưởng ban tài chính Công đoàn; các đại biểu tiếp tục nghe phần trình bày 18 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Vinaconex trong 6 tháng cuối năm 2022 do ông Nguyễn Hải Lâm – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo và nội dung Hướng dẫn một số điểm cần lưu ý trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 do ông Nguyễn Quốc Huy – UV Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Tổng công ty trình bày. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, dưới sự chủ trì của đ/c Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đại biểu đã thảo luận, báo cáo tình hình hoạt động tại công đoàn cơ sở, nêu kinh nghiệm thực tế trong hoạt động; đồng thời đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Báo cáo và thống nhất  những nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn Tổng công ty trong 6 tháng cuối năm 2022;

Hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Hội nghị,Công đoàn TCT đã công bố quyết định và trao tặng các hình thức khen thưởng 2020, 2021 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Vinaconex để vinh danh, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, tích cực đóng góp cho hoạt động tổ chức Công đoàn.

Trao tặng bằng khen cho các cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Trao tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Đại diện Ban lãnh đạo Tổng công ty tham dự hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông ghi nhận những kết quả đạt được của công đoàn tổng công ty đã góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển bền vững của hệ thống VINACONEX trong suốt thời gian qua; Công đoàn Tổng công ty đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng uỷ Tổng công ty, phối hợp hiệu quả với HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD; phong trào công nhân, người lao động và hoạt động công đoàn Tổng công ty đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng giám đốc đề nghị Công đoàn Tổng công ty tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức để Công đoàn thực sự là hạt nhân xây dựng tinh thần đoàn kết, tập hợp đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia ý kiến với lãnh đạo Tổng công ty trong việc xây dựng chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tổng giám đốc Tổng công ty cam kết luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Công đoàn Tổng công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Hải – Phó chủ tịch CDDXDVN thay mặt lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cùng những thành tích của Công đoàn TCT VINACONEX đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19; Công đoàn đã có những hoạt động kịp thời và phù hợp với tình hình mới.

Trước nhiều nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải đề nghị, Công đoàn TCT VINACONEX cần chú trọng tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn, tuân thủ sự chỉ đạo và luôn đồng hành chia sẻ với Công đoàn cấp trên, Đảng ủy, HĐQT, HĐTV, và Ban điều hành Vinaconex về những khó khăn, thử thách mà tổ chức công đoàn cũng như Vinaconex đang phải đối mặt, để từ đó đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo kế hoạch và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cảu các đơn vị trong hệ thống Vinaconex và chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống cán bộ, đoàn viên, người lao động Tổng công ty.

Đồng chí Phạm Xuân Hải – Phó Chủ tịch CĐXDVN phát biểu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cùng những thành tích của Công đoàn TCT VINACONEX đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022

Đáp từ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận, động viên của Lãnh đạo Công đoàn XDVN và lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex, ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện trong nhiều năm qua của công đoàn cấp trên, của lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex, để từ đó công đoàn Vinaconex thể hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của tổ chức và đạt được những kết quả, thành tựu đáng trân trọng, tự hào đã nêu trong báo cáo sơ kết.

Thông qua diễn đàn đồng chí Chủ tịch Công đoàn tổng công ty cũng khẳng định, với sự ủng hộ của CĐXDVN và ban lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex, cùng với sự đổi mới trong tư duy, nhận thức, cách làm của đội ngũ cán bộ Công đoàn Tổng công ty trong thời gian tới hoạt động của Công đoàn Vinaconex sẽ thiết thực hơn, hiệu quả hơn, đồng hành, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tổ chức công đoàn và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đặc biệt Công đoàn Tổng công ty sẽ lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 của các công đoàn cơ sở và tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng công ty, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo CĐXDVN khi được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT điều hành nội dung thảo luận và phát biểu tại hội nghị

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của công đoàn Tổng công ty đã thành công tốt đẹp./.

Tin liên quan