• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Hướng dẫn thủ tục thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Thông Báo ngày 26/9/2023 về việc Hướng dẫn thủ tục thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

Trân trọng./.