• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN ĐỨC QUANG THÔNG

Ông NGUYỄN ĐỨC QUANG THÔNG

Kế toán trưởng
  • Ông đã có 17 năm công tác trong lĩnh vực tài chính và làm việc tại Vinaconex 25
  • Bổ nhiệm ngày 31/3/2019