• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN ĐỨC QUANG THÔNG

Ông NGUYỄN ĐỨC QUANG THÔNG

Kế toán trưởng

Ông đã có 17 năm công tác trong lĩnh vực

Ông ĐỖ NGỌC HẢI

Ông ĐỖ NGỌC HẢI

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CNPhụ trách chung khối

Ông TRƯƠNG VĂN ĐỨC

Ông TRƯƠNG VĂN ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN Ông đã có

Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Ông LẠI ĐỨC TOÀN

Thành viên HĐQT

Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty

Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân luật Phụ trách chung khối Vật liệu xây

Ông NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Ông NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần XNK &

Ông NGUYỄN XUÂN NHÀN

Ông NGUYỄN XUÂN NHÀN

Phó Tổng Giám đốc

Cử nhân Luật Phụ trách khối Đầu tư, Đoàn thể

Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Thành viên độc lập HĐQT

Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty