• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Ông NGUYỄN VĂN TRUNG

Tổng Giám đốc
  • Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN
  • Đã có trên 20 năm công tác trong ngành xây dựng và làm việc tại Vinaconex 25
  • Bổ nhiệm ngày 01/12/2017