• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông TRƯƠNG VĂN ĐỨC

Ông TRƯƠNG VĂN ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc
  • Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN
  • Ông đã có trên 20 năm công tác trong ngành xây dựng và làm việc tại Vinaconex 25
  • Bổ nhiệm ngày 15/06/2016