• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 14.684,7 m2
 • Địa điểm CCN Nam Dương, Phường Điện Dương - Điện Nam Đông, Tỉnh Quảng Nam.
 • Hoàn thành Đang triển khai

Địa chỉ:

Lô đất CN-17 (14.684,7 m2), Cụm công nghiệp Nam Dương, phường Điện Dương – Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ranh giới lô đất

Theo quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp Nam Dương thì lô đất, CN-17, giáp cận như sau:
Phía Bắc: Giáp khu đất công nghiệp CN-18.
Phía Nam: Giáp khu đất công nghiệp CN-16.
Phía Đông: Giáp khu nghĩa trang.
Phía Tây: Giáp đường quy hoạch Khu công nghiệp 10,5 m.

Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất tại lô đất CN-17

Đất công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Cụm công nghiệp Nam Dương theo quyết định số 4801/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch ngành nghề – phân khu chức năng Cụm công nghiệp Nam Dương, phường Điện Dương và phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất

Diện tích đất cần sử dụng: 14.684,7 m2
Thời hạn sử dụng: 50 năm (năm mươi năm).
Mật độ xây dựng: 33,44% (I+II).

CÔNG TRÌNH KHÁC