• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông từ thôn Ngọc Bích đi thôn Bình Hòa
 • Chủ đầu tư Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ
 • Quy mô Công trình giao thông, cấp III, dài 1,7 km. Điểm đầu giao với đường Tam Kỳ đi hồ Phú Ninh tại Km1+500, điểm cuối tại miếu thôn Bình Hòa. Nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường hiện trạng từ 3,5m lên 7,5m và vỉa hè hai bên tuyến, mỗi bên rộng 2,0m; đầu tư hệ thống thoát nước dọc tuyến và nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước ngang tuyến.
 • Địa điểm xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2022
 • Tên Công Trình Nâng cấp, cải tạo Khu ven hồ sen TTHC Điện Bàn
 • Chủ đầu tư Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
 • Quy mô Công trình hạ tầng kĩ thuật. Thi công nền mặt đường, cây xanh, hệ thống thoát nước, kè ven hồ. .
  Thi công xây lắp; cung cấp lắp đặt thiết bị
 • Địa điểm Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2022
 • Tên Công Trình Dự án phát triển các thành phố loại 2 ở tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam
 • Quy mô Xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài; đường cấp 3 đồng Bằng;
  Thi công xây lắp
 • Địa điểm Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2020