• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Đường vào sân bay Chu Lai- Quảng Nam
 • Chủ đầu tư BQL Khu Kinh tế mở Bắc Chu Lai
 • Quy mô Đường rộng 33m, dài 3.0 km;
  Thi công xây lắp
 • Địa điểm KCN Chu Lai, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2005