• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Thi công kênh thoát nước, hệ thống thoát nước chính
 • Chủ đầu tư BQL Dự án Cải thiện môi trường đô thị Tam Kỳ
 • Quy mô Thi công các Kênh và thi công lắp đặt ống cống bên tông ly tâm D1.500m, D1.200m, các cống qua đường, 03 cống ngăn triều, điện chiếu sáng
  Thi công xây lắp
 • Địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2011
 • Tên Công Trình Thi công các hồ điều hoà
 • Chủ đầu tư BQL Dự án Cải thiện môi trường đô thị Tam Kỳ
 • Quy mô Tổng diện tích 24,2 ha với độ sâu trung bình 2m
  Thi công xây lắp
 • Địa điểm Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2011
 • Tên Công Trình Hệ thống đường giao thông và hạ tầng KCN Bắc Chu Lai- Quảng Nam
 • Chủ đầu tư BQL Khu Kinh tế mở Bắc Chu Lai
 • Quy mô Tổng diện tích 14,4 ha
  Thi công xây lắp
 • Địa điểm KCN Chu Lai, huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2006