• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 14.684,7 m2
 • Địa điểm CCN Nam Dương, Phường Điện Dương - Điện Nam Đông, Tỉnh Quảng Nam.
 • Hoàn thành Đang triển khai